تقویت هوش نوزادان

تقویت هوش نوزادان

مراحل رشد و نمو + عوامل موثر در رشد + تکامل حرکتی + رشد ذهنی نوز

مراحل رشد و نمو + عوامل موثر در رشد + تکامل حرکتی + رشد ذهنی نوزادان + رشد ذهنی کودکان + رشد کنترل ادرار  

رشد ذهنی نوزاد تا شش هفتگی
کودک از بدو تولد شروع به فهمیدن می کند . روز اول گوش می کند روز سوم وقتی که با او صحبت می کنید گوش می دهد و واکنش نشان می دهد. روز نهم چشمانش به سمت صدا حرکت می کند.روز چهاردهم مادر خود را می شناسد.روز هیجدهم صدا در می آورد و روز بیست وچهارم با شنیدن صدای مادر دهان خود را تغییر شکل می دهد.برای پرورش رشد ذهنی کودک در این مرحله به نکات ذیل توجه داشته باشید :
1.کودک از فاصله 25 سانتی متری قادر به دیدن اشیاء رنگی می باشد .بنابراین اشیاء رنگی یا انگشتان خود را درهمین فاصله برای او تکان دهید .
2.سعی کنید کودک تمام علایم و حرکات را ببیند .
3.حواس کودک را تحریک کنید .
4.با کودک صحبت کنید و برای او آواز بخوانید . 
تقویت رشد ذهنی کودک در 4 هفتگی :
در این هفته کودک حرکات صحبت کردن را می فهمد و دهانش را به تقلید از صدای مادر باز و بسته می کند . عکس العمل او با توجه به آهنگ صدای مادر متفاوت است اگر با آرامش با او صحبت کنید ساکت می شود و اگر با خشونت با او صحبت کنید دچار اضطراب می شود .برای تقویت رشد ذهنی کودک دراین مرحله به نکات ذیل توجه داشته باشید :
1.با صدای موزون و آهنگین با کودک صحبت کنید .
2.برای او لالایی بخوانید .
3.او را در آغوش بگیرید و آرام تکان دهید .
رشد ذهنی کودک در شش هفتگی :
در این مرحله وقتی با او صحبت می کنید لبخند می زند و صداهای کوتاه و حلقی از خود در می آورد و سرش راتکان می دهد .برای تقویت حافظه او به نکات ذیل توجه داشته باشید :
1.برای جلب توجه کودک اسباب بازی را به حوزه دید او نزدیک و دور کنید .
2.هنگام در آغوش گرفتن کودک چهره خندان وشاداب خود را حفظ کنید .
3.تماس چشمی خود را با کودک حفظ کنید .
4.از جهات مختلف با او صحبت کنید تا صداها را از جهات مختلف بشنود .
رشد ذهنی کودک از 8 هفتگی تا16 هفتگی :
دراین مرحله کودک به اشیا مختلف خیره می شود وبا نگاه کردن در جهت صداها و حرکات به محیط اطراف خود توجه نشان می دهد . برای تقویت حافظه کودک به نکات ذیل توجه داشته باشید :
1.با گذاشتن بالش در پشت کودک او را به حالت نیمه نشسته قرار دهید تا بتواند به اطراف خود بهتر توجه کند.
2.در اطراف کودک اسباب بازی های کوچک و متنوع با رنگهای روشن قرار دهید .
3.شعرهای کودکانه برای او بخوانید .
4.دستهایش را به او نشان دهید .
رشد ذهنی کودک در 12 هفتگی :
دراین مرحله وقتی با او صحبت می کنید خوشحالی و هیجان خود را با لبخند زدن و جیغ زدن وتکان دادن بدن و سر خود ابراز می کند.برای تقویت حافظه کودک به نکات ذیل توجه کنید :
1.شادی خود را به او نشان دهید .
2.اسباب بازیهای کوچک با وزنهای مختلف و جنسهای مختلف را برای تمرین گرفتن و لمس کردن به او بدهید .
3.شعرهای کودکانه را با زبان کودکانه برای او بخوانید .
4.از بازیهای جسمانی ساده مانند تکانهای ملایم ، خم کردن زانو و کشیدن آرام دستهای او استفاده کنید.
رشد ذهنی کودک در 16 هفتگی :
دراین مرحله کودک اشیا و مکانهای آشنا را می شناسد و کارهای همیشگی را درک می کند . او با دیدن سینه مادر و یا بطری شیر هیجان زده می شود و به اسباب بازیهای جدید ، افراد جدید و حسهای جدید علاقمند می شود.برای تقویت حافظه کودک به نکات ذیل توجه کنید :
1.حس کنجکاوی او را ارضاء کنید .
2.برای تقویت حس کنجکاوی و تقویت احساس او درباره آنچه که او می بیند و احساس می کند، صحبت کنید .
3.از اسباب بازیهای متنوع با شکلها و جنسهای مختلف استفاده کرده در اختیار او قرار دهید، زیرا اسباب بازیها مسایل مختلفی را به کودک می آموزد .
4.بهتر است اسباب بازیها صدادار باشد .
رشد ذهنی کودک در 20 هفتگی:
در این مرحله از رشد ذهنی ، کودک ، بازی کردن از جمله آب بازی در حمام را دوست دارد .هنگام نگاه کردن در آینه لبخند می زند و سر را بطرف صدا می گرداند و اشیاء را نوازش می کند ، دست و پاهایش را برای جلب توجه تکان می دهد.راههای کمک به تقویت رشد ذهنی کودک :
1.برای اینکه کودک بیاموزد که به خواستهایش پاسخ داده می شود ، هنگامیکه سعی می کند، توجهتان را جلب کند ، با ایجاد صدا و ارتباط چشمی و حرکت کردن بطرف او پاسخ دهید .
2.افراد غریبه را به کودک معرفی کنید.
3.او را همیشه به اسم صدا کنید .
4.با او بازی کنید .
5.همرا با کودک بخندید .
6.کودک از بازیهایی مانند دالی کردن لذت می برد .
رشد ذهنی کودک در 24 هفتگی :
در این مرحله از رشد ذهنی ، کودک باشنیدن صدای پا هیجان زده می شود ، با تصویر خود در آینه صحبت می کند و با دهانش حباب تولید می کند ، از دیدن غریبه ها خجالت می کشد و گاهی از خود ترس نشان می دهد و از مزه بعضی غذاها بدش می آید .راههای کمک به تقویت رشد ذهنی کودک :
1.کودک در این مرحله برای اینکه بغلش کنید دستهایش را بطرف شما دراز می کند ، با آغوش باز به سوی او بروید و اسم او را صدا بزنید و نشان دهید که دارید بطرفش می آیید .
2.بازیهای بده بستانی انجام دهید از قبیل دادن اشیا به کودک و پس گرفتن آن
3.در کارهای مختلف در جهت کمک به اراده ایجاد و تغییر اشیا مانندهل دادن توپ (و آموزش اینکه توپ می غلتد ) با کودک همکاری کنید .
4.رفتارهایی را که برای جلب توجه انجام می دهد با پاسخ دادن تقویت کنید .
رشد ذهنی کودک در 28 هفتگی :
در این مرحله او می تواند شروع به مکالمه کند و نام خود را می داند ، در مورد خوردن غذا استقلال نشان می دهد . کودک در این مرحله هر کاری را می بیند منتظر تکرار آن می ماند و شروع به تقلید کارهای ساده می کند .راههای کمک به تقویت رشد ذهنی کودک :
1.غذاهایی را که کودک می تواند با انگشت بخورد آماده کنید با این روش کودک به غذا خوردن مستقل تشویق می شود .
2.آینه را مقابل صورت کودک نگاه دارید و اسم او را صدا بزنید تا تصوری از خود داشته باشد .
3.حس خود آگاهی کودک را تقویت کنید .
4.نام او را بلند صدا بزنید .
رشد ذهنی کودک در 32 هفتگی :
دراین مرحله کودک اراده و تصمیم خود را بروز می دهد . به عنوان مثال بطرف اشیایی که خارج از دسترس است می رود و شروع به درک کلمات می کند و می داند کلمه نه یعنی چه . کودک علاقه زیادی به بازی با اسباب بازیهایش دارد و بر روی اسباب بازیهایش تمرکز حاصل می کند و به دنبال اسباب بازی که انداخته است می گردد .
راههای تقویت رشد ذهنی کودک :
1.کودک به آب بازی علاقه زیادی دارد. ظرفی را به کودک بدهید که در آن آب بریزد و خالی کند.
2.برای تقویت حس استقلال در کودک اجازه بدهید که کودک خودش غذا بخورد .
3.اسباب بازیهای کودک را کمی دور از دسترس قرار دهید و هر زمان آنها را خواست در اختیارش بگذارید .
رشد ذهنی کودک در 36هفتگی :
در این مرحله وقتی صدایش می زنید رویش را برمی گرداند و دستهایش را برای شستن دراز می کند تا شسته شود ولی از لیف حمام دلخور است . بازیها و شعرهای آشنا را می شناسد. کودک در قسمتهای مناسب می خندد و قادر به پیش بینی حرکات است .راههای تقویت رشد ذهنی کودک در این مرحله:
1.برای کودک مفهوم زندگی ، کارهای روزمره را با تاکید به کودک یادآوری کنید مثلا الان وقت غذا خوردن است ، الان وقت خواب است .
2.اسباب بازیهای صدادار تهیه کنید و با وسایل بی خطر منزل اجازه دهید که کودک بازی کند .
3.کارهای روزمره را به دقت برای کودک شرح دهید.
رشد ذهنی کودک در40 هفتگی :
کودک در حال آشنا شدن با کارهای روزمره است.مثلا پاهایش را برای پوشیدن جوراب جلو می آورد، بای بای می کند .اگر بپرسید بابا کجاست ؟ به دنبال پدرش می گردد . بعضی اشعار کودکانه را می شناسد و حالا او میداند که عروسک چیست و آنرا نوازش می کند. راههای تقویت حافظه کودک :
1.اسباب بازیهای صدادار مانند جغجغه در اختیار او بگذارید.
2.یک عروسک نرم در اختیار او قرار دهید و نحوه پوشاندن و درآوردن لباس را به او نشان دهید .
3.بازیهای انداختن و برداشتن اشیا، قایم باشک بازی با اسباب بازی ( برای تقویت حافظه او) و دالی بازی را انجام دهید .
4.گذاشتن اشیا را در داخل ظروف و خارج کردن آنرا به کودک نشان دهید .
رشدذهنی کودک در44 هفتگی :
کودک در این مرحله شکلهای کتاب را نشان می دهد ولی روی آنها زیاد تمرکز نمی کند . اسباب بازیهای خود را دایم پرت می کند و به دنبال آنها می گردد . با این روش مفهوم داخل و خارج و اینجا و آنجا را می فهمد .راههای کمک به تقویت حافظه کودک :
1.کتابهای مختلف رابرای کودک بخوانید .
2.میزان تمرکز کودک را با قصه گویی در مورد شیئی که به آن نگاه می کند افزایش دهید .
3.بازی دس دسی را انجام دهید و دست زدن را به کودک یاد بدهید .
4.رابطه علت و معلول را به اونشان بدهید مثلا ستونی از مکعبها را واژگون کنید وبگویید همشون می افتند .
5.دست کودک را بگیرید و به اشکال کتاب اشاره کنید و نام آنها را تکرار کنید.
رشدذهنی کودک در 48 هفتگی :
کودک علاقه شدیدی به کتابها و اشکال موجود در کتاب دارد و دوست دارد که به شکلهای موجود در کتابها اشاره شود . کودک نام خود را تکرار می کند او علاقه شدیدی به شوخی کردن دارد و به خاطر خنده حاضر است تکرار حقه هایی که شما را می خنداند انجام دهد و قادر است با تکان دادن سر ، نه بگوید.راههای کمک به تقویت رشد ذهنی کودک :
1.کارهای که کودک قادر به تقلید آنها است انجام دهید.
2.نام اشیاء و قسمتهای بدن کودک را تکرار کنید .
3.برای ارتباط کودک با دنیای خودش کارهای روزمره را تکرار کنید .
4.داستانهای مختلف برای کودک بگویید .
رشد ذهنی کودک در یک سالگی :
کودک می تواند احساسات خود را به نمایش بگذارد و بوسیدن را خوب درک می کند . او می تواند اسباب بازی خود را بلند کند و به مادر بدهد . او می تواند دو یا سه کلمه با معنی به زبان بیاورد و ممکن است شکلی را درکتاب بشناسد و به آن اشاره کند . او شروع به فهم پرسشهای ساده می کند.راههای تقویت حافظه کودک :
1.برای تحریک قوه تخیل کودک برای او داستانهای کوتاه بخوانید .
2.ابرازمحبت او را با نوازش کردن عروسک ، و یا در آغوش گرفتن یا با بوسیدن تقویت کنید.
3.داستانهای مربوط به حیوانات و بچه های آنها برای کودک لذت بخش است .
4.کمک کنید تا با صدای جانوران آشنا شود.
رشد ذهنی کودک در 21ماهگی :
کودک قادر است که درخواست غذا ، نوشیدنی ، اسباب بازی و رفتن به دستشویی را بکند و کارهای ساده را می تواند انجام دهد وکم کم قادر به درک درخواستهای پیچیده می باشد گاهی برای جلب توجه دست مادر را می گیرد.راههای تقویت حافظه کودک :
1.خصوصیات هرچیزی رابرای او شرح دهید .مثلا پتو نرم است ، پرنده پرواز می کند .
2.با رنگهای اشیاء او را آشنا سازید .
3.اعداد را با انگشتان خود به او نشان دهید و سپس از انگشتان کودک استفاده کنید .
4.کلمات متضاد مثل زبر و نرم ، گرم و سرد را به او بیاموزیم .
5.خواص اشیا را به کودک بگوییم مثلا اگر شیئی سفت است به او بگو ییم این اسباب بازی سفت است .
رشد ذهنی کودک در دو سالگی :
کودک بسیاری از نامها و اشیا را در ذهن خود جای داده و در حال سرعت بخشیدن به افزایش اطلاعات خود می باشد . او می تواند خصوصیات اشیا آشنا را شرح دهد . فرمانهای پیچیده را اجرا می کند او قادر به پیدا کردن اشیایی است که قبلا با آن بازی می کرده . او هم صحبت می کند و هم پرسش می کند .راههای تقویت حافظه کودک :
1.راههای استفاده از ابزارهای ساده مثل بیلچه را به اونشان دهید .
2.با قرار دادن مداد، دفتر و لوازم نقاشی به کودک او را در کشیدن نقاشی تشویق کنید.
3.داستانهای طولانی تر و قصه های خیالی برای کودک بخوانید.
4.علاقه کودک را به موسیقی و نوارهای قصه های کودکانه و نوارهای موسیقی وقصه تقویت کنید .
5.هوش سه بعدی کودک را با تهیه اسباب بازی یا جعبه هایی که شکلهای مختلف در شکافهای مخصوص آن جعبه قرار می گیرد تقویت کنید .
رشد ذهنی کودک در 15ماهگی :
دراین مرحله از رشد ذهنی کودک قادر است که اجزای بدن خود و اشیا داخل کتاب را بشناسد و صدای حیوانات را در بیاورد . قادر به حمل اشیا ساده است و می تواند لباسهایش را درآورد.راههای تقویت حافظه کودک :
1.او را تشویق کنید تا در انجام دادن کارهای ساده و کوچک روزانه مثل مرتب کردن و گذاشتن وسایل در جایشان به شما کمک کند .
2.برای ساختن جمله های ساده به کودک کمک کنید.
3.آشنا کردن کودک بامفهوم مالکیت مثل این ماشین مال منه ، اون توپ تویه
4.احساس موفقیت را در کودک تقویت کنید .
5.احساس غرور را در کودک تقویت کنید .
رشد ذهنی کودک در18 ماهگی :
در این مرحله از رشد ذهنی اگر نام اشیاء را ببریم کودک به آنها اشاره می کند و تلاش می کند که کارهای ساده روزمره را انجام دهد . و از کارهای بزرگتر تقلید کند .راههای تقویت قوه ذهنی کودک :
1.رشد زبانی کودک به حافظه و ادراک کودک بستگی دارد . می‌توانیم از طریق تکرار یادگیری کودک را تشویق کنیم .
2.با کودک زیاد صحبت کنیم .
3.ضمایر ملکی را به کودک بیاموزیم مثل دستمو بگیر ، دستتو بده .

تاریخ ارسال: چهارشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 06:04 ق.ظ | نویسنده: محمد | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد